Kunstkøb & skattefradrag

Køb af originale kunstværker 

De særlige regler gælder kun for originale kunstværker. Det vil sige malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.

Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.

Kunstværker, der hænges op eller stilles op
Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan fratrækkes fuldt ud, hvis købesummen pr. værk ikke overstiger 13.200 kr. (2017).
 
Er anskaffelsessummen højere, kan den afskrives efter saldometoden (men på en særskilt saldo) med op til 25 % om året. Altså på samme måde som udgifter til driftsmidler og inventar.

Videresalg af kunstværket
Når et kunstværk, der er omfattet af de særlige regler, sælges, skal der betales skat af en eventuel gevinst på dette, mens et eventuelt tab er fradragsberettiget. Salg omfatter også nedrivning/destruktion samt overgang til privat anvendelse.

Moms
Momsregistrerede virksomheder, som indkøber kunstværker til udsmykning i virksomheden, kan som altovervejende hovedregel fradrage momsen af købesummen. Det gælder, uanset om værket er anskaffet med fuld moms eller med såkaldt kunstnermoms.